مجله چشم‌پزشکی بینا- اطلاعات ثبت نام
اشتراک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به منظور برخورداری از اشتراک مجله بینا، حق اشتراک مربوط را به حساب جاری شماره 115510010، نزد بانک تجارت شعبه اسکان (کد 033)، به عنوان بانک چشم جمهوری اسلامی ایران واریز و اصل رسید بانکی را از طریق پست یا نمابر به این موسسه ارسال نمایید. 

نشانی مطلب در وبگاه مجله چشم‌پزشکی بینا:
http://binajournal.org/find.php?item=1.54.16.fa
برگشت به اصل مطلب