مجله چشم‌پزشکی بینا- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیات تحریریه:

دکتر حیدر امینی، دکتر عباس باقری، دکتر علیرضا برادران رفیعی، دکتر محمد پاکروان، دکتر محمد‌مهدی پرورش، دکتر محمد‌رضا جعفری‌نسب، دکتر محمدعلی جوادی، دکتر مریم خیام‌زاده، دکتر محمدحسین دهقان، دکتر مژگان رضایی کنوی، دکتر محمد زارع، دکتر مسعود سهیلیان، دکتر محسن شهسواری، دکتر بهرام عین‌الهی، دکتر سپهر فیضی،  دکتر فرید کریمیان، دکتر علیرضا لاشیئی، دکتر محمدرضا منصوری، دکتر مهدی یاسری، دکتر شاهین یزدانی، دکتر ضیاالدین یزدیان

نشانی مطلب در وبگاه مجله چشم‌پزشکی بینا:
http://binajournal.org/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب